Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1930
RN 1/1930
2 Osiem lat temu...
Red.

Działo się to w Krakowie, pod koniec 1921 roku. Z klasztoru franciszkańskiego promieniowała już "Milicja Niepokalanej", przeszczepiona niedawno z ziemi włoskiej do Polski.

4 Kolęda

Wiersz.

5 U stóp Bożej Dzieciny
A. K.

Gdy styczniowy numer "Rycerza Niepokalanej" z roku na rok wita do czytelników i życzenia noworoczne im przynosi, po kościołach i domach katolickich spoczywa w żłóbku Boża Dziecina i rączęta miłośnie wyciąga ku wszystkim, jeśli tylko zbliżają się do żłóbka w pokorze.

6 Nasza gwiazdka!
Cz. H.

W grudniu ubiegłego roku odebrałem od brata mego list, w którym donosząc mi o całkowitym przesycie życiowym, twierdzi pesymistycznie, że nie widzi żadnego celu, aby żyć dalej, w ogniu rozlicznych złudzeń, rozczarowań i walk.

8 Jubileusz nadzwyczajny. Pojadę?..
A. K.

Rozradował się świat katolicki cały na wieść, że władnący Kościołem świętym Papież Pius XI na pięćdziesięciolecie swego kapłaństwa ogłasza jubileusz nadzwyczajny i do Rzymu znów zaprasza.

11 Oj, ci księża!

Pewien profesor historji zdobił zwykle swe wykłady takiemi uwagami: "Księża są do niczego! Od wieków nienawidzili oni wiedzy, sztuki, a kochali zawsze wstecznictwo i ciemnotę".

13 Łza matki
Wincenty Pol

Wiersz.

14 Testament św. p. Kardynała Dubois

Zmarły przed paru miesiącami Prymas Francji, gorliwy Arcypasterz, szczery Przyjaciel Polski, Kardynał Ludwik Ernest Dubois (czyt. Dibua) wypisał jeszcze na 17 lat przed śmiercią testament o treści duchowej i budującej tak, jak i całe życie tego Księcia Kościoła budującem było.

16 Niezwykłe nawrócenie

Wiele pisano o artystce, o jej niezrównanym talencie, a nie wydawało się bynajmniej, by jej życie kierowało się ku Bogu. Ale Opatrzność ma ukryte swe drogi i Bóg przemówił o swojej godzinie.

19 Echo z prześladowania meksykańskiego
G. N.

Arcybiskup Franciszek Orozco y Jiminez, który w czasie prześladowania Kościoła w Meksyku kraju; tego nie opuścił, chociaż za nim szukano i chciano go aresztować i może zgładzić, opowiadał w Nowym Yorku, gdzie przebywał z wizytą, o rozmaitych zdarzeniach i przygodach swoich i jego wiernych.

20 Jak różnie bywa przyjmowany "Rycerz Niepokalanej"

Z pośród obfitej korespondencji - choć trzy przykłady, bez podania miejscowości i nazwisk, gdyż na to pozwolenia nie otrzymaliśmy.