Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1925
RN 1/1925
1 Ta sama historia
Rycerz Niepokalanej
7 Zdemaskowanie Guzika
Henryk Grudziński-Gralski
10 Za łaski
Frater
18 Do członków Milicji Niepokalanej

Projekt rycerki Niepokalanej zbierania książek religijnych i przekazywania ich dla więźniów.