Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1952
RN 1/1952
1 Na Nowy Rok
Franciszek Jotte
2 Poznajmy Maryję
Rycerz Niepokalanej

Jakże godnym przedmiotem poznania jest Najśw. Maryja Panna.

4 Gwiazda Zaranna
O. Jan Rostworowski T.J.
7 Chrystus w Kościele
Ks. dr M. Rzeszewski

Można rozważać Kościół jako społeczność ludzką, do której przychodzimy po dary Boże: prawdy i życia - jako społeczność, w której przebywamy w towarzystwie Chrystusa, bo On jest z tą społecznością.

11 O Sakramentach
S. M. Renata

Sakrament Pokuty.

14 Nabożeństwo do Niepokalanej
J. M. H.

Czy istnieje taki akt religijny, przez który uczcilibyśmy wszystkie Przywileje Maryi, uznalibyśmy wszelkie Jej prawa nad nami i dalibyśmy Jej zupełną swobodę działania wobec nas?

15 Powrót do Nazaretu
Jan Dobraczyński
19 Pokłon mędrców
Ida Kopecka

Święto Trzech Króli w liturgicznym języku Kościoła nazywa się świętem Objawienia. A to dlatego, że Syn Boży, który narodził się w stajence betlejemskiej, objawił się najprzód pastuszkom a potem mędrcom ze Wschodu.

20 Wujek gasi moje zapały
Jerzy Romek

To, co mówił wujek, otwierało przede mną całkiem nowe punkty widzenia w spojrzenie na dziewczynę jako kandydatkę na żonę.

22 Jak zwalczyć pijaństwo?
Ks. Antoni Cząstka
26 Fragmenty
Ancilla
28 Polacy a Ziemie Zachodnie
M.

Granice na Odrze i Nysie to nie tylko granica sprawiedliwości dziejowej, nie tylko granica pokoju, ale to granica odwiecznych siedzib narodu polskiego.