Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1949
RN 1/1949
1 Pod znakiem Serca Jezusowego
Rycerz Niepokalanej

Przed nami Rok Pański 1949. Choć okrywa go tajemnica i piętrzą się przed nim trudne zadania, wchodzimy weń z męstwem i nadzieją - ufni w Opatrzność Bożą i opiekę Niepokalanej.

3 Zaufać Bogu
O. Maksymilian Kolbe OFMConv
4 Do czego to prowadzi
Irena Bechowska
9 Niepokalana Matka Boga
Fr. W. Foerster
13 Przybytek Maryi na Mazurach
Wanda Łakowiczówna

Niepokalana wybrała jeden z najpiękniejszych zakątków na ziemi - niegdyś i znów polskiej - by tu ludzkie serca ku sobie pociągać, oczyszczać je z grzechu, ku Bogu kierować i jednoczyć z Nim.

15 Tworzę lepszy świat
Ireneusz Nawrocki
22 Kultura a rachunek sumienia
J. ż.

Istnieje w życiu katolika chwila, kiedy choć raz do roku musi zastanowić się nad sobą i odpowiedzieć na te pytania. To chwila rachunku sumienia przed spowiedzią. Przed przyjęciem Chrystusa w Komunii czynimy ład w naszej duszy, żeby godnie przyjąć Boga.