Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1947
RN 1/1947
6 Istota kultu Maryi
Jan Dobraczyński

Wielki uczony pierwszych wieków chrześcijaństwa św. Augustyn, opisuje w swym dziele "De civitate Dei" rozkład pogańskiej religii cesarstwa rzymskiego, wskazuje jako na jeden z objawów tego rozkładu na ciągłe mnożenie się liczby bogów i bożków.

9 Polski Królowo
Władysław Kubicki

Wiersz.

10 Królewski hołd
Jan Archita

Czytamy w Ewangelii, że u żłóbka betlejemskiego pojawi i się Trzej Królowie, a upadłszy - pokłonili się Jezusowi. Uzna i w ten sposób zwierzchność Jego nad sobą, najwyższą Jego władzę nie tylko nad jednostkami, ale również nad społeczeństwami i ich kierownikami.

11 Przed Twe Ołtarze
A. Karpińska
12 Nie zabijaj
Wanda Łakowiczówna

Nie zabijaj" powiedział Bóg - w początku pierwszych faz rozwoju ludzkości - i zakaz Swój wyrył prawem w kamieniu. Dekalog. Powiedział to jako Stwórca, jako ten, który dając życie, zna jego wartość i Sam jeden jest w prawie przeciąć jego bieg.

14 Polonia Amerykańska Macierzy
J. S.

W grudniu UNRRA zakończyła swą dobroczynną działalność w Europie. Cała uwaga Polaków skupia się odtąd na Radzie Polonii Amerykańskiej (American Relief for Poland - ARP), która z dawnym, owszem dziś z jeszcze większym poświęceniem niesie pomoc odbudowującej się Polsce.

18 Pod strażą Niepokalanej
Hanna Jezierska
20 O Milicji Niepokalanej (1)

Na okładce każdego zeszytu "Rycerza Niepokalanej" widnieje po lewej stronie postaci Niepokalanej litera "M.", a po prawej "I." Co oznaczają te litery?

22 Darwin i "matka" małpa
w. j.

W 1859 r. Darwin po raz pierwszy wydał swoje dzieło "O pochodzeniu gatunków", w którym opisuje rozwój roślin i zwierząt.

24 Pokłosie artykułów o rodzinie

Artykuły Walentego Majdańskiego, zamieszczone w 1946 r. w "Rycerzu", wywołały żywy oddźwięk w społeczeństwie. Otrzymujemy mnóstwo listów z całego kraju.

25 Powrót syna
Pierre l’Ermite