Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1939
RN 1/1939
1 Najsłodsza Matko
Józef Ruffer

Wiersz.

2 Czy małżonkowie mają żyć jak święci?
Walenty Majdański

Niewielki byłby pożytek, gdyby młody człowiek starał się żyć jak święty, ale tylko dotąd, dokąd się nie ożeni. Dlaczego nie być świętym dalej?

10 Odwieczny prześladowca wychowawca niezastąpiony
ks. dr. Marian Nitecki

Nikt nie przeczy, że zdrowie, wygody, pomyślność, dostatek, uroda, wesoły humor są to wszystko rzeczy w życiu cenne i potrzebne do jego zadań, a szczególnie zdrowie, bez którego najważniejsze poczynania muszą często upadać.

13 O zmierzchu
B. L.
15 Katolicy i socjaliści a sprawa społeczna

Pojęcie sprawiedliwości wchodzi w skład etyki, jest cnotą - ten więc kto głosi, że życie społeczne rządzi się prawami nie mającymi związku z etyką, uzdrowić tego życia nie jest absolutnie w stanie.