Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1936
RN 1/1936
4 Do Niepokalanej
Edward z Faściszowej

Wiersz.

5 Zwrot u żłóbka
Witold Sobierajczyk Członek Milicji Niepokalanej

Narodziny człowieka: to wielkie wydarzenie, albowiem dziecię wyrośnie na męża czy niewiastę, ojca lub matkę, a wszyscy oni - dokończywszy wędrówki - w obliczu Bożego majestatu staną, by zdać sprawę z włodarstwa swego na tej naszej ziemi.

7 Jedno ze źródeł kryzysu
N. M.

Każde hasło, które rzucamy w życie, bierzemy na swoją odpowiedzialność, choć często wartość jego jest znikoma. Jednem z takich haseł rzuconych przez ludzi bezbożnych było hasło walki klas, hasło walki bezwzględnej o korzyści materialne.

11 Jedyny kraj chrześcijański w Afryce
Or.

Od kilku miesięcy na szpaltach niemal wszystkich pism pisze się o Abisynji: Zbrojny najazd Włochów, dążący do zniszczenia niepodległości Abisynji, jedynego państwa chrześcijańskiego w Afryce, uczynił je ośrodkiem naszych zainteresowań.

11 Burzyciele ładu społecznego
F. M.

W ub. roku wyszła z druku niewielka ale bardzo ciekawa książka Verax’a o masonerji. Choć czytałem o działalności tej przewrotnej organizacji wiele prac poważnych autorów, to jednak fakt, że wyszła ona spod pióra byłego masona, skłonił mnie do uważniejszego jej przestudiowania.

14 Madonna płacząca
W. I.

Wiersz.

20 Cywilizacja bez Boga

"Nasza cywilizacja - pisze dr. Carrel - jakoby chyli się do upadku i wydaje się, że rasa biała osłabła moralnie do takiego stopnia, że nie jest już zdolna do przewodzenia ludzkości".

21 Nowe uzdrowienie w Lurd

Miejscowa "Gazeta Groty" notuje ostatnio fakt nowego cudownego uzdrowienia p. Marionnaud, zamieszkałej w Cauderan, nauczycielki muzyki.