Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1933
RN 1/1933
2 Przy żłobku Jezusa
Rycerz Niepokalanej

W ostatnim dniu roku starego rozbrzmiewają świątynie Pańskie modłami dziękczynienia i jękiem błagalnym o przebaczenie. Wierny uczeń Jezusa, dziecię Marji, dziękuje za skarby łask bezcennych i błogosławieństw, w ubiegłym roku otrzymanych. I przeprasza za niewierności, za zapomnienia i upadki.

4 Narodziny Słowa
Mieczysław Mławski

Wiersz.

5 Trzej Królowie
Marjan Sas - Obertyński

W betlejemskiej stajni czołem bili o ziemię, korony złociste w prochu nużając przed majestatem Tego - co porzucił szczęście Swoje i wszedł między lud ukochany, przed drobną postacią niemowlęcia, Który był nazwany Emanuel - Zbawiciel. I, jak głosi nam Ewangelja św., złożyli swe dary królewskie: mirrę, złoto i kadzidło. Oni, Magowie - oni, potężni i wielcy.

7 Gdzie idziesz, Marjo?
Rycerka Niepokalanej

Wiersz.

8 Z hołdem Jezusowi Eucharystycznemu na Zieloną Wyspę.
J. N.

Korzystając z dłuższego przystanku pociągu w Liege, spacerujemy po peronie. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Oto, podobnie jak u nas porozwieszane są na dworcach kolejowych widoki miast, a raczej miejsc, godnych zwiedzenia i okazalszych gmachów, tak tam porozwieszano barwne reprodukcje obrazów religijnych, pędzla sławnych malarzy flamandzkich, van Dycka (wym. wan Dajka), Rubensa, Rembrandta i innych.

11 Dobroć mojej Matki
S. M.

Nie miałem śmiałości prosić Pana Jezusa o pewną łaskę, której bardzo potrzebowałem; myśl, że zawiniłem i słuszną ponoszę karę, odejmowała mi wszelką ufność w możliwy skutek prośby.

13 Zmartwychwstała Polska - w hołdzie Chrystusowi!

Przed 12 - tu laty odbył się w Poznaniu I - szy Zjazd Ligi Katolickiej. Na zjeździe tym przy udziale obecnego Papieża Piusa XI, a ówczesnego nuncjusza w Polsce, Ks. Prymasa Kard. Dalbora, Arcybiskupów i Biskupów, Przedstawicieli Rządu, Wojskowości i Delegatów z całej Polski - uchwalono następującą rezolucję: "Korząc się przed Opatrznością Bożą w uczuciu głębokiej wdzięczności za odzyskaną wolność Polski, wypowiadamy życzenie, żeby u wjazdu do grodu Przemysława stanął ze składek publicznych odpowiedni pomnik, jako dziękczynne wotum Narodu".

16 Jubileusz OO. Redemptorystów

Wśród nieprzejrzanych zastępów Świętych widzimy najrozmaitszych ludzi: słabe niemowlęta, wesołą i pełną życia młodzież, mężów poważnych i zgrzybiałych starców. Widzimy rycerzy w stal zakutych i królów, złotemi koronami lśniących i dziewice, lilje białe trzymające, prostaczków, żebraków i uczonych doktorów, prawdziwe światła Kościoła i całej ludzkości.

17 Z naszych misyj w Japonji

Z listów braci misjonarzy z Japonii.