Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1929
RN 8/1929
225 W Meksyku - ogromna radość!
Red.

Wbrew wszelkim rachubom ludzkim i przewidywaniom, zwłaszcza po upadku ostatniego powstania przyszło do porozumienia między rządem meksykańskim a katolickim Kościołem.

226 "O, jakaż ufność w mem się sercu rodzi!"
O. A. K.

Wyjątki z życiorysu bł. Jana Bosko dotyczące Opatrzności Bożej i wstawiennictwa Maryi Wspomożycielki.

234 W słońce odziana
Ks. Mateusz Jeż

wiersz

234 Znów dwa uzdrowienia cudowne
N.

Opisy uzdrowień i reakcja masonów na nie.

236 Dlaczego nawrócił się prof. Windle?

W Anglji zmarł Sir Bertram Windle, nawrócony ongiś z anglikanizmu na wiarę katolicką.

236 Nagroda poety
N.

O powodach radości i nadziei artysty.

237 Odważne uczczenie Matki Najśw. przez świeckiego dostojnika
S. N.

Niedawno odbył się Kongres Marjański w mieście hiszpańskiem Sewilli. Obecny był przedstawiciel Ojca św. biskupi, kapłani; ale nie brakło również dostojników świeckich, jak syn królewskiego Karola, ministrów i innych panów.

238 Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Układu Laterańskiego
J. A.

Zgoda między Stolicą Apostolską a rządem włoskim nastała już w dniu 12 lutego b. r., jednak urzędowo załatwiano tę wielką sprawę dopiero w cztery miesiące później, bo dnia 7 czerwca o godzinie 11 rano.

239 Ojciec św. do robotników
N.

Przyjmując z końcem maja pielgrzymkę robotników i robotnic francuskich, liczącą około 2,000 osób, Ojciec św. bardzo serdecznie przemówił do nich.

241 Cofają się z nad przepaści...

Departament handlu w Waszyngtonie podaje do wiadomości, że również i w ostatnim roku liczba małżeństw w Stanach Zjednoczonych Am. Półn. zmniejszyła się.

243 Idę
Antoni Gorbacz

Wiersz.