Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1928
RN 8/1928
226 Prośba duszy cichej.
Władysława Rykiewiczówna

Wiersz

227 Trzy kongresy

W drugiej połowie czerwca, gdy "Rycerz" lipcowy już się drukował i rozsyłał - odbywały się w kraju naszym kolejno trzy wiekopomne manifestacje religijne, trzy Kongresy: w dniach 16 i 17 czerwca Kongres Eucharystyczny we Lwowie, w dniach 23 i 24 czerwca Kongres Marjański w Gostyniu zakończony z uroczystościami.

230 Z Watykanu

List Ks. Kard. Gasparriego do Ks. Kard. Prymasa Polski w Sprawie Kongresu Marjańskiego w Gostyniu.

237 Co przecierpieli katolicy ormiańscy w swej ojczyźnie.

W maju obradował w Rzymie synod biskupów et ormiańskich, zaproszonych do Wiecznego Miasta przez Ojca Św.

238 Ofiary prześladowania w Meksyku

Straszliwa jest statystyka - oparta na źródłach urzędowych - ofiar, które padły w całym Meksyku od dnia 8 kwietnia 1927 r., t. j. od dnia, kiedy zaczęła się okrutna kampanja przeciwko katolikom.

239 Bezbożnicy

W dniach 12 do 15 maja obradował w stolicy sowieckiej Ukrainy, w Kijowie zjazd ukraińskich Bezbożników", organizacji walczącej z religją.

241 Współczesny cud eucharystyczny,

Hiszpański miesięcznik "El Carmelo" doniósł z. r. następującem zdarzeniu, jakie zaszło w Amecameca niedaleko stolicy meksykańskiej.