Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1926
RN 8/1926
225 Nie opuszczaj nas
Chorąży

Pieśń.

226 Zbawienie przez Nią
Rycerz Niepokalanej

Głosy Katolickie (grudzień 1924) podają, że w XVIII wieku żył we Francji świątobliwy zakonnik-kapłan, Ludwik Marja Grignon-Montfort, dziś już błogosławiony. Był on wielkim czcicielem Matki Boskiej. Prócz licznych książek pobożnych napisał on niewielką książeczkę pod tytułem: "Ofiarowanie się Jezusowi przez Marję". Dziełko to ma swoją ciekawą historję.

228 XXVIII. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, w Chicago

Ten największy z dotychczasowych kongresów Eucharystycznych trwał od 20 do 24 czerwca.

234 Moc szkaplerza
Magdalena Sikorówna

Wspomnienie z młodszych lat.

235 SPOTKANIE
Frater

Z cyklu: "Marja Matka łask wielkich".

238 Niepokalana uzdrowieniem chorych
S. R.

Niegdyś nieznana miejscowość Lourdes we Francji już, od kilkudziesięciu lat słynie z głośnych, cudów. Dlatego płyną tam corocznie tysiączne pielgrzymki, a jak stwierdza statystyka zeszłoroczna szukało tu łask Bogarodzicy blisko 300.000 ludzi.

239 Rezolucje Kongresu Jubileuszowego

W 700 rocznicą śmierci Św. Ojca Franciszka.

240 Jubileusz św. Stanisława Kostki

Odezwa Komitetu w Krakowie.

242 Rocznica 58 pułku Wielkopolskiego

W uroczystość Najśw. Serca Jezusowego, w piątek po oktawie Bożego Ciała, obchodził 58 pułk Wielkopolski rocznicę swojego poświęcenia się Sercu Jezusowemu.

242 Zbłąkanym otwierają się oczy

Jak pisze "Rzeczpospolita", w Łodzi wynikł zatarg pomiędzy członkami dwóch parafji marjawickich a klerem.

243 Świątobliwy naczelnik stacji

W Turynie zbierane są obecnie materjały do rozpoczęcia ciekawego procesu beatyfikacyjnego. Chodzi o długoletniego naczelnika stacji kolejowej w tem mieście, Pawła Piusa Perazzo.

244 "Bankructwo szkoły świeckiej"

Pod tym tytułem zjawił się niedawno w prasie francuskiej artykuł, mieszczący w sobie cały szereg krótkich ale treściwych zdań, co do złego wpływu szkoły bez Boga.