Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1925
RN 8/1925
193 Odpust Porcjunkuli
R. N.

W dzień 2 sierpnia, święta Matki Bożej Anielskiej widzieć można po kościołach gromadki ludzi wchodzących do świątyni, po krótkiej modlitwie wychodzących i znowu powracających. I tak po kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy.

199 Nie - to nie
Frater

Z cyklu "Maryja nasza pomoc"

203 Cudowny Medalik
S. R.

Ciąg dalszy opowiadania o objawieniu Cudownego Medalika przez Niepokalaną św. Katarzynie Labouré.