Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1945
RN 8/1945
17 Jesteśmy własnością Niepokalanej

Ojciec Św[ięty] przez akt uroczystego oddania świata Najświętszej Dziewicy spełnia Jej pragnienie, wyrażone przez Nią samą w Fatima (Portugalia), 25 lat temu (1917 r.)

19 Ojciec Św[ięty] Ojcem Polaków

Pamiętne są dla każdego Polaka pierwsze miesiące wojny. Byliśmy pobici, przygnębieni, praca wymykała się nam z rąk, uśmiech zniknął z twarzy... Staliśmy wobec grozy tysiącletniej niewoli..

22 Konferencja Biskupów Polskich i sprawa małżeńska

W czerwcu 1945 r. odbyła się w Częstochowie pierwsza po sześciu latach konferencja Księży Biskupów i rządców diecezji Polski.

24 Dobrodziejstwo pracy
w. j.

O pracę wołają nieuprawione i chwastem zarośnięte pola, miasta zburzone, wioski spalone i z ziemią zrównane. Pracy potrzeba w kopalniach, w fabrykach, na roli. Z brak rąk do pracy, wiele jeszcze fabryk w ruch nie puszczono, dużo ośrodków przemysłowych świeci pustkami.