Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1938
RN 8/1938
226 Rola Niepokalanej w dziejach Polski
Fr. D.

Historia naszego Narodu, to złota księga potęgi, dobroci i miłosierdzia Niepokalanej, pisana Jej łaskawością i bezmiarem macierzyńskiego Serca, które w przedziwny sposób złączyła z cichym, spokojnym ludem polskim od chwili jego wejścia do wielkiej rodziny chrześcijańskich narodów europejskich.

228 Powstań, uzbrój, się i walcz...

Dwieście lat z górą walczy już Kościół Katolicki z masonerią, z tajną mafią międzynarodową, zmierzającą do obalenia Kościoła i wszelkiego porządku społecznego i państwowego, opartego na tradycji.

231 Św. Andrzej Bobola T. J. na Ojczyzny łonie

Św. Andrzej Bobola powrócił już do swojej Ojczyzny. Przybył do ziemi, na której poległ i gdzie przelał swą krew dla Chrystusa. Stanął na ziemi ojczystej, promienny chwałą niebieską na ziemi Wolnej i Niepodległej.

234 Groza żywej pornografii
Inż. Zygmunt Multan

Mogło by się wydawać, że zalewająca dzisiejszy zmaterializowany świat ohyda t. zw. pornografii sprowadza się jedynie do słów i obrazów o treści lubieżnej, pisanych lub malowanych w książkach gazetach, filmach.

237 Cierpienie a cywilizacja
Jan Archita

Zasadnicza cecha współczesnej cywilizacji polega na posługiwaniu się siłami natury w coraz szerszym zakresie. Rozwój przemysłu i środków komunikacji to przykład najoczywistszy i nie trzeba dowodzić, że wycisnął on przeważające i niezatarte piętno na czasach dzisiejszych.

240 Jarzmo Chrystusowe
Pm

Zmęczeni życiem, utrudzeni przeróżnymi pożądaniami, które niby wzburzone fale morskie przenoszą naszą wolę z jednego przedmiotu chcenia na drugi, z pewną zazdrością spoglądamy na niezakłócony żywot stworzeń nierozumnych.

242 Czym jest komunizm

Rewolucja ta była "barbarzyńska", gdyż zniweczyła dzieło cywilizacji długich wieków. Zniszczyła tysiące dzieł sztuki, znanych ogólnie. Złupiła i spaliła archiwa, uniemożliwiając badania historyczne i sprawdzanie dowodów prawnych i społecznych.