Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1937
RN 8/1937
226 Patrzmy trzeźwo
Pm

Do walki z bezbożnictwem zebrał się na naszych ziemiach, w mieście - stolicy Prymasa Polski, pierwszy Międzynarodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla.

229 Orędzie Ojca Świętego do narodu polskiego

Z okazji rozpoczęcia Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, Ks. Kardynał A. Hlond Prymas Polski, Legat na ten Kongres, otrzymał od Ojca św. orędzie do Narodu Polskiego.

230 Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu

W dniach do 25 do 29 czerwca, staraniem J. Em. Ks. Kard. Hlonda i z polecenia Ojca św., odbył się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla, pod hasłem: "do walki z bezbożnictwem".

237 Droga do prawdy
Serim