Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1935
RN 8/1935
226 Najlepsza cząstka
Rycerz Niepokalanej
229 Nadzieja
Wanda Mystkowska

Wiersz.

229 Paląca kwestja
M. K.

Nie chcę przez to twierdzić, że dzisiejsze systemy ekonomiczne są szczytem doskonałości, albowiem o wszystko, co wychodzi z rąk człowieka posiada pewne braki; dlatego też każdy system ma pewne granice, poza które wyszedłszy staje się zupełnie zbędny, a nawet szkodliwy; zaś wypadki, iż w celu utrzymania cen produktów niszczono najniezbędniejsze artykuły spożywcze, jak zboże, mleko, bawełnę, i t. p

231 Częstochowska
Michał Maryan
232 W 15-tą rocznicę cudu nad Wisłą
J. N.

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marji Panny przypada 15-lecie Cudu nad Wisłą. W dniu tym staną nam przed oczyma dni pełne trwogi, kiedy to wróg Chrystusa, wróg kultury i ludzkości stanął przed murami Warszawy, zagradzającej mu drogę na zachód Europy.

236 Śnieg 5-go sierpnia
Ks. St. K.

W ów dzień pamiętny 5-go sierpnia - szczyty Eskwilinu (w Rzymie) roziskrzyły się cudowną grą świateł, bijących z puszystego płaszcza śniegu, co legł przed ranną ciszą w godzinie zmiłowania.

238 Pielgrzymki
S. Radziwanowski

Patrząc z werandy domu na nieskończone procesje pątników, idących na święto Wniebowzięcia N. M. Panny do Kalwarji, myślę, że jednak u nas w Polsce dzieje się dobrze: pomimo wszelkich wstrząsów, rewolucyj i kryzysów, lud nasz pozostał wiernym Bogu i Jego Kościołowi.

239 Przez szafirowe morza
J. N.

Prawie 3 doby mamy teraz płynąć. To spory kawał czasu. Rozłożyliśmy sobie dzień, aby ten czas wykorzystać. A więc o 8-mej Msza św. z nauką ks. Biskupa, przygotowująca nam dusze na wielkie dni stąpania po ziemi Zbawiciela.

243 Prawdziwa wiedza i głęboka wiara
X. Nawarecki

Wielcy uczeni są zwykle pokorni, podczas gdy ci, którym się tylko zdaje, że wiele wiedzą, są wyniośli, pyszni. Cnota pokory zbliża ludzi nauki do Boga, pycha zaś spokrewnia niedouków z szatanem. Co mówią o tem przykłady?