Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1932
RN 8/1932
228 Wniebowzięta
Marjan Sas - Obertyński

Tak opiewa Duch Święty wielkość i wspaniałość triumfu Swej Oblubienicy - Niepokalanej. Tak nuci Kościół św. w hymnach na dzień Wniebowzięcia Marji. - Dzień 15 sierpnia! - A więc gorąc lata dokoła, spiekota i duszność powietrza.

230 Częstochowska
Wiktor Gomulicki

Wiersz.

231 Odpust Porcjunkuli
I.

Często przebywał św. Franciszek na modlitwie w kościółku Panny Anielskiej i im wyższe odbierał z nieba oświecenie, im gorętsza miłość Boga rozpalała się w jego sercu, tym lepiej oceniał on nieszczęśliwy stan grzeszników, a serdecznąa przejęty nad nimi litością, gorzko nad ich zaślepieniem płakał.

234 Cześć mahometan dla Najśw. Marji Panny

Wobec tego, że mahometanie uważają Chrystusa Pana tylko za jednego z proroków, zadziwia nas ich nadzwyczajna cześć dla Najśw. Marji Panny. Wyznawcy Mahometa, zwłaszcza kobiety, uciekają się często do Niej dla otrzymania łask.

235 Idzie Maryja...
Zdzisław Kunstman

Wiersz.

238 Zwycięstwo
J. B.

Na zamku Heroda wielka uroczystość. To dzień urodzin samego króla. Liczni goście zewsząd zaproszeni otaczają monarchę. Puchary wina gęsto krążą, a i tak już wesołych biesiadników rozweselają, tańce i muzyka.

239 Jubileusz Wniebowziętej
H. Cz.

Wśród pięknych gór podkarpackich, trzy mile na południe od Przemyśla, wystrzela jedna góra nieco ponad swe siostrzyce. Na jej szczycie wznosi się świątynia, co wieżycami swemi strzela ku niebu prościutko, jakby chciała przebić obłoki i przedostać się z prośbami ludu aż przed tron Najwyższego.

241 Trudności religijne

Czy strojenie się, pudrowanie, trefienie włosów jest grzechem?

242 Zastępca Ojca świętego w Polsce - gościem w Niepokalanowie

17 czerwca zaszczycił Swą obecnością klasztor nasz w Niepokalanowie Nuncjusz Apostolski Fr. Marmaggi - zastępca Ojca św. w Polsce.