Rycerz Niepokalanej - Październik 1928
RN 10/1928
289 Okładka
P. Z.
290 Pod stopy Marji
St. K.

Wiersz

290 Uroczyste obchody na Jasnej Górze
S. N.

W niedzielę, dnia 26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, podążyło na Jasną Górę przed tron Marji 141 kompanji z całej Polski ze 163 kapłanami na czele. - Ludu liczono ponad 100,000...

293 Przykre, ale konieczne
O. A. K.

Gościłem niedawno u OO. Paulinów na Jasnej Górze. Rozmowa toczyła się na tematy poważne, a dotknęła również wielkiej bolączki naszych powojennych stosunków: mody.

295 Chrystus na przedmieściach

Na międzynarodowym kongresie katolickim górników Antwerpji po raz pierwszy stwierdzono ten przerażający fakt że klasa robotnicza w Europie z małym wyjątkiem wymknęła się z pod wpływu Kościoła.

298 Katolicyzm w Stanach Zjedn. Ameryki Północnej
G. K.

Według wiadomości, przesłanych do dzienników francuskich, rozwija się w Nowym Jorku życie religjjne w sposób bardzo pocieszający, a u nas mało komu znany.

300 Zawstydzają nas poganie!
J. A.

Naprawdę - zawstydzają nas poganie. I uczą! Jeśli z ich nauki nie skorzystamy, gotowe się przenieść do nich Królestwo Boże...

302 List męczennika

Dnia 15 kwietnia 1927 r. umęczony był w Meksyku pewien młodzieniec za to, że wiernym pozostał św. wierze. Tego samego dnia rankiem, nim dostał się w ręce oprawców, w przeczuciu tego co go czeka, napisał jeszcze do swego młodszego brata Daniela list.