Rycerz Niepokalanej - Październik 1951
RN 10/1951
289 Nasza Matka Niebieska
Rycerz Niepokalanej

W jaki sposób Maryja jest naszą Matką? Jak spełnia wobec nas swą rolę macierzyńską?

292 Matce Różańcowej
S. Nulla

Wiersz.

293 Nawiedzanie Najświętszego Sakramentu
G. L.

Zwyczaj nawiedzania Najświętszego Sakramentu sięga początków Kościoła.

294 W Kościele znalazłem Matkę
J. Wu.

Z wyznania konwertyty.

295 Najlepszy przyjaciel
Sal.

Mam przyjaciela. Szczery, kochany przyjaciel. Nie rozstajemy się nigdy. Jak sięgnę pamięcią w ubiegłe lata, do trzeciego roku mojego żyda - wtedy bowiem z ust kochającej matki dowiedziałem się o tym moim przyjacielu - zawsze jesteśmy razem.

296 Hymny pochwalne na cześć Pana Boga

Ułożone przez św. Franciszka z Asyżu.

299 Co nam Bóg dał w Piśmie Świętym?
O. Jan Rostworowski T.J.

O Panu Jezusie mówi św. Paweł, że On się różnym ludziom całkiem różnie przedstawiał. Dla żydów był zgorszeniem, dla pogan głupstwem, ale dla wezwanych, tj. dla wierzących był i jest Bożą mocą i Bożą mądrością.

303 Jak korzystam z lektury duchowej?
A.

Za lekturę duchową uważam te książki i artykuły, które mówią o Bogu, o obowiązkach człowieka, o jego celu.

305 Byli dwaj bracia...

Arabowie opowiadają wzruszające zdarzenie, jakie według tradycji miało miejsce tam, gdzie potem stanęła świątynia jerozolimska.

306 Delikatne sumienie

Zdarzenie prawdziwe.

306 Aby być czystym...
Dr O. A. Bonar

Przede wszystkim trzeba uważać czystość jako coś szlachetnego i mężnego.

307 Daj, pani, sobie powróżyć!
W. O.

Siedzę w gospodzie dworcowej we Wrocławiu, pijemy z kolegą herbatę i zagryzamy bułkami, a tu wchodzi cyganka, młoda, wysoka, spalona na brąz i upatruje ofiary.

309 Posłannictwo Maryi
O. J. M. Hupperts S.M.M.

Międzynarodowy kongres maryjny 1950 r. obradował nad osobliwym posłannictwem Najśw. Maryi Panny w dziele Odkupienia oraz osobliwą czcią jaka się Jej należy ze względu na to posłannictwo.

312 Kapłan według Serca Bożego
A. K.

Śp. ks. kan. Teodor Jesionowski.

313 Trzej nowi święci
D. J.

Święci: Antoni M. Gianelli, Ignacy da Laconi, Franciszek Ksawery M. Bianchi.