Rycerz Niepokalanej - Październik 1937
RN 10/1937
289 Św. Franciszek prawdziwy obrońca biednych i uciśnionych
Pm

Św. Franciszka wszystkie wieki umiały ocenić. Bo też poprzez całą historię ludzkości przewija się splot różnych zagadnień społecznych, na które tenże święty daje rozwiązanie. Żaden społecznik chrześcijański nie może przejść obojętnie obok dziejowej, zawsze żywej, pełnej nauki i przykładu postaci ubożuchnego z Asyżu.

292 Co możemy
R. N.

Ileż to razy doszło do uszu naszych zrezygnowane albo i zrozpaczone słowo: nie mogę, nie mogę, nie podołam, brak mi sił. Oczywiście w dziedzinie fizycznej mamy siły ograniczone i próżno by ktoś silił się podnieść ręką ciężar kilkutonowy.

293 Bluźniercza napaść na kult M. B. Częstochowskiej
Serim

Zasięg kultu Matki Boskiej Częstochowskiej jest imponujący i sięgał dawniej nawet daleko poza dzisiejszą granicę niemiecko-polską. Kult "Madonny Polskiej" jest powszechny u polskiego ludu na Śląsku.