Rycerz Niepokalanej - Październik 1936
RN 10/1936
276 Wołanie o świętych
Dom Anscar Vonier
290 Pod jeden sztandar
Pm

Do ostatnich lat, w których młode pokolenie zaczęło decydująco wpływać na wypadki dnia, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, nie powiem zupełnie, ale wyraźniej, że młodzież w dziedzinie życia religijnego zajmie tak skrajne stanowisko.

291 Królowa w wieńcu róż
Pck.

Miesiąc październik w Polsce to jakby drugi maj. Podobnie jak w maju - tak i w tym miesiącu wszyscy wierni czciciele Bogarodzicy zbierają się w kościele lub domu i wspólnie odmawiają różaniec.

293 Nowe oblicze starego wroga
Ludwik Urban

Idą więc na lep komunizmu, w okrutną niewolę krwawych tyranów, zasiadających w Moskwie, w hańbiące jarzmo komunistów-żydów - całe narody, nieprzeliczone masy okłamanych robotników, chłopów, a nawet inteligencji. Idą, myśląc, że po szczęście, a tymczasem - w "piekło bolszewickie".

297 Św. Franciszek a chwila obecna

W świecie nowoczesnym, w którym tyle ciągle słyszymy o postępie, może właśnie tego żywiołu najdotkliwiej nam brak, jakim była szczególniejszego rodzaju nadzieja, właściwa św. Franciszkowi.

299 Hymn mego serca
Wiesław Pyrka

Wiersz.

300 Jeszcze o Kołach Młodzieży Wiejskiej
K.

Artykuł "Koła Młodzieży Wiejskiej" wywołał "oburzenie" w prasie ludowej, naturalnie odbiegającej od katolicyzmu. Przy ogłoszeniu owego artykułu chodziło nam jedynie o to, by stwierdzić, że organizacja "Wici" i jej pokrewne, nie stoją na gruncie nauki katolickiej.

302 Po 300-tu latach pierwszy Synod Plenarny Episkopatu w odrodzonej Polsce
Serim

Polonia semper fidelis - Polska zawsze wierną córką Kościoła. My Polacy nie tylko zwycięsko wyszliśmy z różnych zamieszek w życiu Kościoła, nie tylko dążyliśmy śladami Chrystusa, ale w imię miłości bliźniego mężnie nastawialiśmy nasze piersi w obronie interesów całego Kościoła.

309 Prawda - szczęściem

Połowiczność nie zadowoli żadnego serca. Może mu jedynie dać chwilowe złudne szczęście, na dłuższą jednak metę nie wystarczy. Jaskrawym tego dowodem to fakt, że wszelkie odcienia protestanckie, nie posiadające w pełni prawdy, tracą swych wyznawców.

311 Pójdźcie, bo żniwo wielkie
St. Ł.

Ojcowie Towarzystwa Jezusowego rozpoczęli przed 12-tu laty na Kresach wschodnich Polski wśród prawosławnych pracę unijną. W czasie tym dokonali wiele.