Rycerz Niepokalanej - Październik 1935
RN 9/1939
290 Król chrześcijańskich rodzin
S. R.

Naród nasz, odzyskawszy wolność, pnie się do wielkości, chce być narodem nie na wymarciu, ale potężnym i mocnym, z otuchą czeka pomyślnego jutra. Jedną z dźwigni podnoszącą nas ku wielkości jest niewątpliwie życie rodzinne narodu oparte na moralności chrześcijańskiej. Nie pomylił się pewien filozof pogański, który byt lub śmierć społeczeństwa wiązał ze stanem rodziny.

293 Chrystus Król
Czesława Chadzyńska - Fiszerowa

Wiersz.

293 Słońce ludzkości
J. N.

Średniowiecze, jak każda epoka, miało swój okres chwały i blasku, ale też i okres upadku i - przewagi materji nad duchem. Takim okresem materjalizmu przygłuszającego zew ducha był wiek XI i XII, okres feudalizmu rozpanoszonego na całym zachodzie Europy.

296 W tym znaku zwyciężysz

Jestem katolikiem i nie wyrzekam się niczego, co katolickie. Miarodajnem dla wszystkich myśli, słów i czynów jest dla mnie zdanie Kościoła, Matki mojej. Jeśli zachodzi sprzeczność między tem co katolickie, a tem co modne, opowiem się bezwarunkowo zawsze za tem, co katolickie.

299 Serce - zwycięzcą!
P. B.

Jakkolwiek pragnienia te były śmiałe - przechodziły jej słabe, skrępowane regułą, siły, to jednak położyła wszystko, co tylko mogła, na szalę zwycięstwa. Rzucała kwiatki pięknych uczuć i czynów do stóp Jezusa.

301 Holenderski minister - katolikiem
Ks. J. Szm.

Przejście na religję katolicką ministra oświaty, Marchanta, wywołało w najszerszych kołach Holandiii olbrzymie wrażenie, pomimo przyjęcia przez królowę zgłoszonej dymisji ministra i bezpośredniego mianowania jego następcy.

303 Gwiazda Paryża

Poczekalnia teatru "Rozmaitości" w Paryżu wypełniona po brzeg! Tłumy proszą o bilety. Niestety, wszystkie rozsprzedane. Obszerna sala teatru nie może pomieścić rozentuzjazmowanych paryżan.