Rycerz Niepokalanej - Październik 1932
RN 10/1932
290 Chrystus Król
P. c. k.
Chrystus Król

Jezus Chrystus jest Królem w najściślejszem tego słowa znaczeniu, bez żadnego ograniczania. Na pytanie Piłata: "Czyś ty jest królem?" - odpowiedzi wyraźniejszej być nie mogło: - "Sameś rzekł. - Jestem Królem..."

291 Dlaczego powinniśmy należeć wszyscy do Żywego Różańca?
Ks. Fr. Nowakowski

Przed kilku dniami w Rosji Sowieckiej przez radjo był nadawany odczyt, w którym jakiś socjalista - bolszewik dla swoich słuchaczów mówił o Polsce.

293 Z hołdem Jezusowi Eucharystycznemu na Zieloną Wyspę
J. N.

Miałem pierwszy raz wychylić głowę poza płot ojczysty, więc trochę ciekawość i wyczekiwanie popędzały mię. Bałem się, żeby nie spóźnić na pociąg. Przybywam, a tu jeszcze sporo czasu.

296 Wiara uczonych
X. P. (Gaz. Kośc.)
297 Nawrócenie protestantki

Pewna młoda Angielka Nina Oyrley wychowana w błędach protestantyzmu, znała religję katolicką jedynie z bluźnierczych mów i pism protestanckich, przeciw niej wymierzonych.

298 Różane płatki świętej Tereni
Jadwiga Wilczkowska

Wiersz.

299 Mój pierwszy różaniec

Nie śmiałem początkowo wzywać pomocy Najświętszej Panny, chociaż ta postać "Matki pięknej miłości" pociągała mą duszę żądną prawdy i zalewała ją potokami miłości.

301 Po uroczystościach na Jasnej Górze
St. K.

Z Góry częstochowskiej rozległ się donośny zew: oto 550 lat mija od chwili, gdy cudowny Obraz z Bełza na Jasna Górę przeniesiono. Narodzie polski, rozliczną niedolą uciśniony, pójdź do tronu swej Królowej, Która - jak ongiś - tak i za dni naszych miłościwie chce nam królować i macierzyńską otaczać nas pieczą.

307 Rodacy nasi w Brazylji
Ks. Antoni M. Kuczerowski S. S.

Na polskiej kolonji "Linka Telegraphica" w Santa Catharina - (Brazylja), otoczonej żelaznym pierścieniem kolonistów niemieckich, dzień 3 - go maja b. r. był dniem najuroczystszym, najpiękniejszym od 30 lat istnienia tejże kolonji.

308 Z Mugenzai no Sono

Niedawno przyszło do nas dwóch młodych pogan; bardzo uprzejmi i grzeczni młodzieńcy. Przywitawszy się z nami według japońskich przepisów grzeczności, głębokiemi ukłonami, poszliśmy zwiedzać nasz klasztor.

309 J. E. Ks. Biskup Gall zwiedza Niepokalanów
St. K.

24 sierpnia przybył na wizytacje kanoniczną bp Stanisław Gall w asyście ks. Kanonika Wacława Celińskiego i okolicznych księży Proboszczów. Pobliska ludność i mieszkańcy Niepokalanowa gremjalnie wyrazili swą radość, witając z zapałem Arcypasterza.