Rycerz Niepokalanej - Marzec 1927
RN 3/1927
65 NAJŚWIĘTSZA PANNO
Maria Czeska-Mączyńska

Wiersz.

68 Walka z Krzyżem Chrystusa
A. K.

Na Wielki Post składają się dwa czynniki: rozważanie gorzkiej Męki Pana Jezusa i umartwienie w pokarmach. Obchodzi nas tu czynnik pierwszy.

69 Krzyż we Włoszech
A. K.

Głośno było u nas o tem, jak to Mussolini wprowadził z powrotem na Colosseum Chrystusowy Krzyż i wśród uroczystych obchodów tam go umieścił (ob. Kronikę grudniowego numeru "Rycerza" str. 379). Ciszej natomiast minęły inne podobne uroczystości włoskie.

70 "Pro Christo" a "Rycerz Niepokalanej"
R.

Ks. Wiśniewski o idei Intronizacji Najśw. Serca Jezusowego w rodzinach, szkołach, organizacjach społecznych i w armji.

73 Pójdziecie na bal?

- Kolego idziecie na bal? Będzie coś "pikantnego"! Wszystkie prawie słuchaczki kupiły już bilety.

74 Posty
J. A.

Pani Sołocka, ilekroć znalazła się w liberalnem towarzystwie, zawsze gorąco obstawała za postami.

76 Na wycieczce
Frater

Z serii: "Marja Matka łask wielkich".

79 Cuda w Lurd potwierdza 9350 lekarzy !!

Dyrektor t. zw. Biura sprawdzań w Lurd Dr. Marchand ogłosił świeżo sprawozdanie z prac lekarskich dokonanych w Biurze. Stwierdza on w niem, że od chwili otwarcia, to znaczy od lat zaledwo 30, pracowało w biurze 9350 lekarzy z całego świata, którzy własnoręcznie podpisali oświadczenie głoszące, iż uleczenia w Lourdes nie dadzą się wytłumaczyć na drodze naukowego badania.

80 Matka Boska z Guadelupe
S. N.

Każdy naród, każdy kraj katolicki posiada jakieś uświęcone miejsce, z którego Matka Najświętsza łaski przeliczne szeroko rozlewa, U nas przedewszystkiem Częstochowa. We Francji Lourdes. W dalekim a nieszczęśliwym Meksyku - Guadelupe.

83 Głos troskliwego duszpasterza
Ks. Michał Nawalny proboszcz

Dla większej chwały Bożej, Najświętszej Marji Niepokalanej i Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, opiszę łaskę, jakiej doznała moja parafjanka, niejaka W. wdowa.

84 Św. Józef
Józef A.

Nie tylko dzień 19 marca, ale cały ten miesiąc poświęcony jest czci św. Józefa, tego szczęśliwego męża, któremu danem było pracą rąk zarabiać na utrzymanie Pana Jezusa i Matki Najświętszej.