Rycerz Niepokalanej - Marzec 1950
RN 3/1950
66 Msza święta
J. Stoddard

Z wielu pociech, jakie oczekują nawróconego w nagrodę za straty i cierpienia, jakich mógł doznać, największą i najcenniejszą jest Msza święta. Dla tych, którzy jej nie rozumieją, jest ona tylko pustym widowiskiem.

69 Tajemnica Zwiastowania
ks. Stanisław Tworkowski
71 Wielki i kochany wychowawca

Na rynku szwajcarskiego miasta Fryburga stoi spiżowy pomnik O. Grzegorza Girarda, franciszkanina. Napis wyryty na cokole, głosi, że pomnik ten wznieśli obywatele wielu krajów Europy i Ameryki w uznaniu dla postępowych metod nauczania, jakie wprowadził do szkół powszechnych.

74 Spowiedź
M. Barberis
75 Mąż sprawiedliwy
Jan Rybałt