Rycerz Niepokalanej - Marzec 1947
RN 3/1947
66 Po Zwiastowaniu
Rycerz Niepokalanej

Tęskno dziś za Chrystusem, za Jego pokojem, prawdą i sprawiedliwością. Świat zda się doń modlić za współczesnym pisarzem: "Teraz jest czas, byś się ponownie ukazał...

68 Miara św. Józefa
Jan Dobraczyński

Mało wiemy z Pisma świętego o Matce Bożej, jeszcze mniej wiemy o św. Józefie. Ale dużo możemy się domyślić. Gdy wiemy, że dom Józefa - choć on sam pochodził z królewskiego rodu, z prostej linii panujących - był domem ludzi ubogich.

71 O pomoc dla rodzin wielodzietnych
Redakcja

W naszych czasach odbywa się przewrót w życiu małżeńskim: małżeństwa wydają dzieci na świat - świadomie. Niesie to za sobą najwyższej wagi następstwa tak dla sprawiedliwości, jak i dla siły Państwa.

72 Kościół na Dolnym Śląsku
Jan Lipiński

Kościół katolicki daje "renesansowi" polskiemu na Zachodzie piętno trwałości. Koło Kościoła i kapłana polskiego krystalizuje się życie polskie. Wprawdzie ożywiona działalność sekt (zwłaszcza świadków Jehowy) stara się rozbić jedność polsko - katolicką ale Polacy poza nielicznymi wyjątkami wiernie trwają przy wierze ojców.

75 Magdalena u stóp Chrystusa
Zofia Korwin Naborowska
76 Papiestwo cudem wiecznym
L. Civardi

To nadzwyczajne trwanie dynastii Piotrowej jest już samo w sobie istnym cudem. Któraż inna dynastia królewska oparła się w takim okresie historii ciosom losu? Wygasły starożytne królestwa, załamały się dumne trony, skruszyły sławetne korony, lecz tron papieski ostał się.

78 Pius XII wzywa świat do pokoju

Wszyscy wiedzą ile wysiłków włożył Ojciec Św[ięty], by zapobiec wojnie, Gdy mimo to wojna wybuchła, Papież czynił wszystko, by skrócić jej trwanie i złagodzić jej; okropność.

82 Przeobrażenie
Jan Tomalik
83 Poeta o skrzydłach anioła
H. P.

W przeddzień wojny na akademii ku czci Wniebowziętej w sali "Roma" w Warszawie deklamował 20-letni poeta Wiesław Maria Pyrek. W "Hymnie mego serca" otwarła się rycerska dusza Polaka-katolika.