Rycerz Niepokalanej - Marzec 1936
RN 3/1936
66 Ku uzdrowieniu świata
Rycerz Niepokalanej

Jedno z pisemek wolnomyślicielskich, które za "szczytny" swój obowiązek uważa walką z religją i z tem wszystkiem, co się odnosi do duszy i życia nadprzyrodzonego, zaatakowało "Rycerza Niepokalanej", jako porywającego się "z oślą szczęką na bezrobocie".

68 Post

Ksiądz czyta nam z ambony rozporządzenie, dotyczące tegorocznego W. Postu. A uczyniwszy to, zaczyna usprawiedliwiać Kościół, że żąda od nas tych umartwień. Powtarza więc znane rzeczy, że i ze stanowiska higjeny post jest wskazany, przeciwstawia łagodność dzisiejszych przepisów twardości dawnych...

69 Duch czasu
Stanisław Kasznica

Co to jest "duch czasu?" To jest duch nieśmiertelny. Istnieje dzisiaj, jak był wczoraj i będzie po wiekach. Wydaje się młody, a jest ogromnie stary, bo ma niespożytą moc odmładzania się.

71 Hymn na dzień Zwiastowania N. M. P.
Adam Mickiewicz

Wiersz.

72 Czy On nas kocha?
Marjan Sas - Obertyński
75 Przyszły święty polski

Jest to dla każdego narodu wielki zaszczyt i wielkie święto, kiedy Kościół jego synom wkłada na głowę przez uroczystą kanonizację wieniec najwyższej chwały. Z nowego bowiem Świętego spływa blask i na całą jego Ojczyznę; w jego wstawiennictwie otwiera się dla jego rodaków nowe źródło łask i błogosławieństw.

76 Emigracja polska w hołdzie Niepokalanej

Najlepsi synowie Polski opuszczali ziemię ojczystą, skutą w niewoli barbarzyńskiego wroga, szukając schronienia poza granicami ojczystego kraju - przeważnie we Francji. Tu spędzali chwile wygnania, tu obmyślali plany oswobodzenia Ojczyzny.

77 Pielgrzymka do białego klasztoru
A. K.

Parę razy w roku nawiedzam Łagiewniki obok Łodzi, a zawsze idę do nich z uczuciem pielgrzyma, odwiedzającego cudowne miejsce. Usposabia do takiego nastroju już sam kontrast między Łodzią, a tem ustroniem.

80 Dokument o śmierci J. Chrystusa

"Niedawno temu dokonano odkrycia olbrzymiej doniosłości. Dotyczy ono historycznego zawiadomienia o śmierci Jezusa Chrystusa.