Rycerz Niepokalanej - Marzec 1923
RN 3/1923
33 Wielki Post

Wielu też w naszych czasach pragnęłoby poznosić wszelkie umartwienia, bo spodlony świat dzisiejszy szuka szczęścia w doczesnych, zmysłowych, a często i grzesznych przyjemnościach.

37 Marja sługi Swe do raju wiedzie

O jak wielu błogosławionych będących w niebie, nie dostałoby się tam było, gdyby ich Maryja swoim pośrednictwem nie wprowadziła.

41 Z kronik franciszkańskich. Wilno.

Franciszkanie zapuszczali się jako misjonarze pomiędzy pogański lud litewski jeszcze w 13 wieku, ale dopiero w pierwszej ćwierci 14 w. wielki książe litewski Gedymin sprowadził ich do Wilna, gdzie w roku 1323 mieli swój kościół i klasztor.

44 Śladem Marji

Kochasz ty Niepokalaną Dziewicę? Masz choć odrobinę współczucia dla Niej? - Chcesz Jej sprawić ulgę i przyjemność w smutnych rozważaniach i wędrówkach? - oto idź za Nią i razem z Nią współbolej.