Rycerz Niepokalanej - Marzec 1933
RN 3/1933
66 19 już wieków
Rycerz Niepokalanej

19 już wieków upływa od chwili, gdy Chrystus przelał ofiarną Krew Swoją na odkupienie ludzkości. 19 już wieków istnieje Jego Kościół święty katolicki.

68 1900 jubileusz śmierci Chrystusa Pana

W wigilję Bożego Narodzenia według dorocznego zwyczaju Ojciec św. przyjął życzenia Kardynałów i licznych dostojników kościelnych. W odpowiedzi na życzenia Ojciec św. wygłosił przemówienie, które było transmitowane na cały świat przez radjostację watykańską.

69 Wzór dla każdego
deux

Dziwny urok bije od świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy i Opiekuna Jezusowego. Św. Józef, najściślej z Panem Jezusem złączony, jest wzorem chwalby cichej, prawie milczącej.

71 "Memento!"
St. K.

Wiersz.

71 Czy nowe Lourdes?
Br. M.

W Beauraing (wym. Bo-rę), miejscowości, położonej w południowej Belgji, w diecezji Namur objawia się dzieciom Matka Boża, Pierwsze objawienie było 29 listopada. Gdy dzieci, odprawiające nowennę przed świętem Niepokalanego Poczęcia, wchodziły do parku Sióstr zakonnych, ujrzały nagle w powietrzu ponad sztuczną "grotą Lurd" ŚNIEŻNO - BIAŁĄ PANIĄ - MATKĘ BOŻĄ. Odtąd objawienia powtarzały się prawie codziennie.

75 Rodzicom i nauczycielstwu pod uwagę
Sł. M.

Zapominanie o Bogu w wychowaniu młodzieży, lekceważenie pierwiastka nadprzyrodzonego, kształcenie umysłu przy zaniedbaniu pracy nad urobieniem woli - prowadzi do opłakanych skutków, bo wychowuje dziatwę na samolubów, ludzi bez wyższego ideału i mnoży szeregi wyrafinowanych opryszków i zbrodniarzy.

77 W trosce o twą duszę, Młodzieży!

Marja Niepokalana śle ci pomoc. W sukurs ci idzie "Rycerzyk Niepokalanej", który Młodzieży drogiej serca ma dla Marji zdobywać i dusze młodociane pasować na Jej rycerstwo i do boju świętego zapalać...

78 Z hołdem Jezusowi Eucharystycznemu na Zieloną Wyspę
J. N.

W polskim kościele Mszę św. celebrował Kard. Hlond. Obok wielkiego ołtarza zasiedli Biskupi i Prałaci, a kościół wypełnił się paryską Polonją i pielgrzymami.

82 Ukryty kwaiat

Dnia 31 marca 1921 r., a więc 12 lat temu, w klasztorze franciszkańskim w Kalwarji Pacławskiej pod Przemyślem, zmarł in odore sanctitatis - w opinji świętości - O. Wenanty Katarzyniec.