Rycerz Niepokalanej - Marzec 1932
RN 3/1932
70 Maryjo!...
Boguwola

Wiersz.

71 Cień Ojca Niebieskiego
S. R.

Tak brzmi poważne, nader piękne i trafne porównanie dla... Józefa. Skoro rodzice swą serdeczną pieczą zastępują dzieciom Boga, to ojciec w rodzinie nosi odblask Ojca Przedwiecznego - ma znamię Bożej powagi - On tworzy kółko rodzinne, utrzymuje je i niem zarządza.

73 Sprawiedliwa kara za zniewagę krucyfiksu.
G. N.

Pewnej nocy roku 1830 djabeł musiał być wielce zadowolony. W miasteczku Vauchevrier, w francuskiej prowincji Touranie, zdarzyło się straszne świętokradztwo.

74 Kiedyż to będzie?...
M. K.

Widzisz, ilu Cię jeszcze nie zna, nie kocha, - ileż jest jeszcze takich serce na tej biednej ziemi, co słysząc o Tobie, pyta: Kto jest Marja? Kto jest Niepokalana? Biedni, nie znają swej Matki, nie wiedzą, jak Ty ich kochasz, nawet nie domyślają się tego...

75 Królewicz - Święty
R. Śl.

W jednej z komnat królewskich na Wawelu w Krakowie siedziała otoczona główkami dziecięcemi królowa Elżbieta, żona Kazimierza Jagiellończyka. Dzieci wysłuchały już kilku bajek, więc mamusia zaspokajała ciekawość najmłodszego aniołka, Kazimierza. Tematem rozmowy była... Matka Niepokalana, Marja.

77 Do Ciebie Panie!
Antoni Gorbacz

Wiersz.

77 W Nazarecie

I temi słowy przyjmuje na się ziemskie macierzyństwo dla Boga, przyjmuje szczęście i łaskę piastowania Boga na swoim ręku, przebywania z Nim i niesienia Mu pociechy i ochrony w ziemskiej pielgrzymce a z tem przyjmuje na się zarazem przykrości niewoli ziemskiej, ból niedostatku i ból tułaczki z Najdroższą Dzieciną, ból męki Pańskiej, która się stała i męką Marji.

80 Wielkiego Ojca Wielki Syn
J. N.

Kruszył św. Antoni twarde jak głaz serca lichwiarzy, dźwigał z grząskiego bagna wyuzdania rozpustników, kacerzy przekonywał o błędzie, jednając dla prawdziwej wiary.

84 Cicha zdobycz Marji
Red.

Wyjątki z listów od braci naszych z Japonji.