Rycerz Niepokalanej - Maj 1927
RN 5/1927
132 Majowy ranek
J. Kapuściński
133 Królowa maja
M. T. F.

Nie mamy prawa trwać w bezczynności mówiąc, że zło jest wszędzie na świecie, więc nasza drobna praca go nie wykorzeni.

134 Wezwanie na miesiąc maj
Efes

Od jednego z czytelników.

135 Z pod ziemi
Frater

Serja III. Marja Matka łask wielkich 10 (40).

138 Wspomnienie kapłana
Ks. Jan Kielar prob.

Było to podczas inwazji ukraińskiej 1919 r.

139 Dusza rozmiłowana w Marii
Dziecko Marji

Wiersz.

141 Jeszcze na temat walki z Krzyżem Chrystusa
A. K.

Wzruszył nas do głębi list jednej ze światłych Czytelniczek naszych, która w obawie, by znamię wrogów Krzyża nie spoczęło na tych, którzy wrogami nie są - przesłała nam sprostowanie i wyjaśnienie drobnego napozór szczegółu.

142 OBRAZKI Z KRWAWEGO MEKSYKU
J. A.

Prześladowanie w Meksyku oddziela plewy od ziarna. Już tam nie znajdziesz katolików obojętnych, bo jedni z nich tchórzliwie przechodzą na stronę prześladowców, a drudzy stają się mężnymi obrońcami Wiary.

147 Orędzie Biskupów Polskich do Wiernych w Polsce

Podczas ostatniego zjazdu w Warszawie wydali Arcybiskupi i Biskupi polscy orędzie do Narodu, które daje wiele do myślenia.

149 Co mówi Najprzewielebniejszy Ks. Prymas do Harcerzy

Z ożywczem tchnieniem wiosny, gdy młodzież nasza polska znów będzie mogła oddychać swobodnem życiem wśród szczerej przyrody, a czynić to będzie osobliwie w związkach harcerskich, warto przypomnieć słowa, które Najprzew. Ks. Prymas Hlond jako wskazówkę i zachętę Harcerzom przesłał.