Rycerz Niepokalanej - Maj 1939
RN 5/1939
129 Maria Niepokalana
Rycerz Niepokalanej
131 Tworzenie nowego człowieka
Żegota Buczkowski
136 Wartość mojego cierpienia
Opiński

W świecie ducha rządzi wielkie prawo cierpienia; dusze wybrane podlegają mu więcej niż inne, one płacą okup za bliźnich i to czasem bardzo wysoki. Dopiero kiedyś dowiemy się, czego dokazały nasze cierpienia i ofiary.

138 Jakie prawa muszą mieć rodzice
Walenty Majdański

Są na świecie państwa, co się rządzą mądrze. Takie państwa opierają się na rodzinie. Ale są też państwa, co się rządzą nieodpowiednio, opierają się one nie na rodzinie, lecz na jednostce.

143 Złota korona na głowie Jego

"Pokój dziełem sprawiedliwości" - dewizą życia Ojca Świętego Piusa XII.

146 Niepokalana w poezji polskiej
Bolesław Szymankiewicz

Królowa poezji polskiej - tak się pięknie wyraził Józef Tretiak o Bogarodzicy, Która swe życie w ofierze złożyła dla boskiej idei zbawienia ludzi.

149 Na falach życia poza łodzią Piotrową
Rys.

W pierwszych wiekach istnienia religii chrześcijańskiej wszyscy uznawali w Papieżu najwyższego zwierzchnika i głowę Kościoła. Różne kraje o bardzo odmiennych nieraz kulturach, we własnym języku oddawały cześć Chrystusowi.