Rycerz Niepokalanej - Maj 1936
RN 5/1936
130 Naprawa musi iść z góry!
Rycerz Niepokalanej

Co się stanie z tem dzieckiem, gdy, idąc dalej w życie, zaabsorbowane teraz nauką, a potem może rozrywkami, trwonieniem czasu i pieniędzy, znalazłszy się w złem otoczeniu, straci wiarę? Czy naturalna szlachetność na długo starczy? I któż będzie winien zwichnięcia młodej duszy, może nawet wiecznego nieszczęścia?...

133 W obliczu dokonanych przemian
A. Kr.

Od czasu do czasu człowiek odrywa się choć na chwilę od natrętnych, dręczących spraw najbliższej codzienności, do spojrzenia dalej i głębiej w przyszłość lat nadchodzących. Jakie będzie jutrzejsze oblicze Polski?

135 W groźnej chwili

Już po raz drugi od chwili odzyskania wolności Ojczyzny polała się bratnia krew na ulicach Krakowa, śmierć kilku młodych ludzi - może przypadkowych widzów manifestacji robotniczej - wywołała poważne i przygnębiające refleksje.

136 Matka Boża
L. Socha

Wiersz.

137 Święto Królowej Polski
Bogusław Pindelski

Zbliża się dzień 3 maja, dzień najradośniejszy w naszym kalendarzu narodowym. Obchodzimy bowiem w nim święto podwójne: jedno - to pamiątkę Konstytucji 3 maja 1791 r., która była aktem naszego odrodzenia moralnego, a przez to źródłem siły i zadatkiem zmartwychwstania, drugie - to święto Najświętszej Marji Panny, Królowej Korony Polskiej.

139 Głos Prymasa Polski

W lutym b. r. Prymas Polski, J. Em. ks. kard. Hlond wydał list pasterski, noszący tytuł: "O katolickie zasady moralne".

142 Atak komunizmu na Polskę
Tel.

Czytuje się stale w prasie codziennej o postępach komunizmu w Polsce. Jesteśmy obecnie świadkami wzmożonego ataku wszelkich sił rozkładowych, wrogów religji i ojczyzny na dusze Polaków.

144 W pogoni za młodzieżą
P. B.

Czem jest praca wychowawcza? Jest to trud, cierpienie, ofiara ponoszona, nie tylko mężnem sercem ojca, matki, wychowawcy - gdyż w takim razie praca ta nie przyniosłaby zamierzonych wyników - ale i sercem młodzieży.