Rycerz Niepokalanej - Maj 1935
RN 5/1935
130 Majowy zew
Rycerz Niepokalanej
133 Czy jest szczęście na świecie?
A. K.

Bóg nam błogosławi, więc my znów, jak możemy, odwdzięczamy się Bogu, a Pan Bóg widać że Wszechmocny i dobry - niczego nam nie zapomina, lecz coraz obficiej darzy nas łaskami.

135 Nad słonemi falami
M. W.

Długim szeregiem pielgrzymów dotarliśmy w skupieniu do celu. Po całodziennej nużącej podróży po rozpalonych belgijskich gościńcach ochłonęliśmy w cieniu odwiecznych drzew. Był wieczór. W cieniu zwolna ciemniejącego lasu padliśmy na kolana na pierwszy widok cudownej kaplicy.

137 Ave Maria
ks. T. C.

Wiersz.

138 Dobra Matka

Z opowiadania misjonarza C. M., który kilkanaście lat pracował w Chinach, z dołączeniem kilku szczegółów dotyczących rozwoju wiary św. w "żółtym Państwie".

140 Święcenie pól
M. W.

W niektórych okolicach Polski istnieje bardzo ładny zwyczaj. Kiedy na wiosnę życie się budzi, rusza pod zmarzniętą jeszcze glebą, przebija przez odtajaną rolę i wreszcie jasną zielenią uśmiecha do słońca, wywołując nadzieję rolnika, odbywają się po wsiach polne nabożeństwa.

141 Tyranja masońska

Belgia, a w szczególności jej stolica Bruksela, jest ośrodkiem licznych organizacji masońsko-liberalnych, miejscowych i międzynarodowych, które w tym na wskroś wolnościowym kraju mają możność szeroko rozwijać swą działalność, wypowiadając ostrą walkę wszystkiemu, co katolickie.

145 Rzut oka na pięciolecie "Rycerza" w Japonii
O. Maksymilian Kolbe OFMConv