Rycerz Niepokalanej - Maj 1934
RN 5/1934
132 Jestem rycerzem Marji!
Rycerz Niepokalanej

Przy końcu lutego Episkopat Polski wydał wspólny list pasterski do wiernych. Głos ten Arcypasterzy niezwykle rozumny, głęboki i przejęty troską serdeczną o przyszłość narodu i Kościoła rozszedł się szybko po całym kraju.

134 W maju...
Maria Głaszczkówna

Wiersz.

134 Ufajmy!

Święty Bonawentura, chcąc ożywić ufność w opiekę Marji, przywodzi nam przed oczy obraz wzburzonego morza. - Grzesznicy mówi - wypadli z okrętu łaski Bożej, wyrzuty sumienia i bo jaźń sprawiedliwości Boskiej miotają nimi na wszystkie strony, bez światła i przewodnika straciliby niebawem wszelką nadzieję i wpadliby, w rozpacz.

137 Gdy nędza światu zagraża
M. W.

Kij pielgrzymi zachował dotychczas swe doniosłe znaczenie. Bo chociaż większość ludzi podróżuje już tylko koleją, autobusem czy nawet aeroplanem, to przecież tysiące i tysiące pielgrzymów co roku pieszo idą do Marji.

143 Krwawiący Krucyfiks

Wielkie wrażenie wywołała w północnych Włoszech wieść o nowym cudzie. W szpitalu Oblatów św. Józefa w Asti, niedaleko Turynu, broczył krwią znajdujący się tam krucyfiks. Sprawą tą zainteresowały się władze kościelne i świeckie.

144 Nowe kanonizacje

Rok Święty zaznaczył się w życiu Kościoła wyniesieniem na ołtarze szeregu świętych, przynoszących chlubę św. Matce Kościołowi.