Rycerz Niepokalanej - Maj 1932
RN 5/1932
132 Królestwo Marji

Wiersz.

133 Nasza wojna
M. K.

Sprawa to - jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z Jej Wolą, a przez Nią z Wolą Bożą.

135 Jankowa "Zdrowaśka"
Ks. Ks. Zieja

Któż jej nie mawia często: - przy pacierzu - w Różańcu?... Ale nie wszyscy znają jej piękno. - Janek je znał - i lubował się niem.

138 Akcja eucharystyczna zadatkiem lepszego jutra

W dobie dzisiejszej, kiedy przez czyn katolicki ma nastąpić reorganizacja życia w narodzie, zauważyć należy, iż w pracy tej decydujące znaczenie zajmuje Eucharystja. "Odnowić wszystko w Chrystusie..."

141 Pod Twą obronę
Maria Kaczyńska

Wiersz.

141 Wiadomości z Konnersreuth
Ks. Stanisław Szpetnar

Proszono mnie, bym i w innych czasopismach katolickich umieszczał wiadomości bieżące z Konnersreuth podobnie jak w czasopiśmie OO. Michalitów "Powściągliwość i Praca".

143 Milicja Niepokalanej

Z każdym rokiem, a nawet miesiącem i dniem liczba Czytelników "Rycerza" stale się powiększa, gdy tymczasem nie wszyscy wiedzą, że właśnie ten "Rycerz" jest organem stowarzyszenia, noszącego nazwę "Milicja Niepokalanej".

146 Do Młodzieży Akademickiej i Gimnazjalnej.

Wszystkim wiadomo jak bardzo jest nam potrzebna dzielna armja narodowa dla obrony granic Polski, lecz nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważną i konieczną jest dla dobra naszej Ojczyzny doskonała armja duchowna, któraby broniła katolickiego ducha narodu.

147 Trudności religijne
S. P. M.

Na łamach "Rycerza Niepokalanej" otwieramy z numerem majowym nowy dział artykułów, mianowicie: "Trudności religijne".