Rycerz Niepokalanej - Maj 1930
RN 5/1930
130 W maju
A. K.

Czarem miesiąca maja jest majowe nabożeństwo. Po kościołach, kaplicach - wszędzie gromadzić się będą wierne dzieci Marji i serca miłujące tej Matce najlepszej otwierać. Ona wejrzy, zrozumie, wysłucha.

130 Nabożeństwo majowe
Maria Czeska-Mączyńska

Wiersz.

131 Matka Boża w pieśni ludu opoczyńskiego
Jan Piotr Dekowski

Niema może bardziej jednolitej okolicy pod względem religijnym, jak opoczyńskie. Tu lud niezbicie i niezachwianie wierzy w moc i wielkość Boga.

133 Myśli
Albatros

Kto nie zaznał w dzieciństwie przesłodkiej pieszczoty matczynej, kto nie miał szczęścia przytulić później do serca matki skłopotanej głowy, kto nie czuł nigdy na sobie ukojnego spojrzenia jej kochających oczu ani błogich w dotknięciu rąk, był sierotą.

133 O szkoło, szkoło polska!...
w. j.

Lecz w szkole polskiej są nasze dzieci, na szkołę polską idzie nasz grosz, krwawicą naszą my ją trzymamy a wlec najściślej ona jest naszą.

135 Jeden dzień w Wenecji
A. K.

(Z cyklu: "Byłem i ja w Rzymie" cz. 6)

144 Dobroć Marji w Indjach
S.

W Indjach wschodnich znajduje się wioska Manapadam, w której do niedawna mieszkała nieliczna, bardzo garstka katolików.

145 W sprawie Internatu w Niepokalanowie

Ogłoszenie dla kandydatów do Małego seminarium Misyjnego.

146 Cóż nasi misjonarze?
Red.

W chwili, gdy te słowa piszemy (27 marca), jadą oni okrętem do Chin. Zakupili bilety trzeciej klasy a otrzymali klasę drugą, z łaski... Kajutę sobie wyznaczoną przyozdobili figurką Niepokalanej i nazwali czasowe to mieszkanko "Niepokalanowem okrętowym".

150 Garść wyjątków z naszej korespondencji

Pragnąłbym, aby w mej parafji każdy dom, w którym jest ktoś umiejący dobrze czytać, otrzymywał jakieś pisemko katolickie. Wziąwszy pod uwagę wiele rzeczy, wybrałem "Rycerza".