Rycerz Niepokalanej - Luty 1930
RN 12/1931
34 Pierwsze objawienie się Niepokalanej w Lourdes
S. N.

Lourdes, niegdyś małe miasto, położone w południowej Francji w górach Pirenejskich, dziś całemu światu znane jest i słynne, Czemu to zawdzięcza?

36 Dwa przemówienia

W połowie listopada ubiegłego roku odbył się w Warszawie Kongres katolickiego związku młodzieży katolickiej "Odrodzenie". Żywy udział w Kongresie tym wzięli obaj Najdostojniejsi Kardynałowie polscy, a przemówienia, jakie na sali obrad wygłosili, rozbrzmiały po całym kraju potężnem echem: otucha bowiem mocna z nich tryska.

39 Wobec zakusów na katolicki charakter polskiej szkoły
A. K.

Właściwie z katolickiego charakteru niewiele już pozostało: podręczniki szkolne nasze mogłyby równie dobrze służyć pogańskim dzieciom, a niektóre nawet bardziejby im odpowiadały... Ale i na tę resztkę ducha religijnego zasadził się nieprzyjaciel. Chcą zeświecczyć szkoły zupełnie.

43 W drodze
A. K.

Opis podróży o. Alfonsa Kolbego do Rzymu z cyklu "Byłem i ja w Rzymie"

49 Wyznanie nawróconego pisarza

Jeden z najznakomitszych współczesnych pisarzy hiszpańskich Palacio Vaides ogłosił niedawno swój "Testament Duchowy", w którym bardzo szczerze opowiada, w jaki sposób tracił wiarę i później ją znowu odzyskał.

49 Słówko o życzeniach zasyłanych "Rycerzowi Niepokalanej"

Składał "Rycerz Niepokalanej" Czytelnikom swoim noworoczne życzenia pod opieką Niepokalanej - składali je również Czytelnicy jemu. Setki i tysiące listów, artykułów, wierszy.