Rycerz Niepokalanej - Luty 1929
RN 2/1929
34 PROŚBA
Maria Kaczyńska

wiersz

35 Blużniercze rycia
O. A. K.
36 Mały Bohater

O nawróceniu chłopca protestanckiego przez Pozdrowienie Anielskie.

41 Cuda Niepokalanej w Lourdes nie gasną!

Młody kleryk Albert Desssilly, w wieku 22 lat, był od lipca w opiece lekarskiej dra Jullien w Pau, który go leczył na gruźlicę w obu płucach i gardle, na które to choroby aż dotąd nie pomagały nawet najenergiczniejsze środki.

43 Wyznanie żołnierza

O łaskach jakie otrzymują Rycerze Niepokalanej.

47 LEGENDA
Albatros

wiersz

47 Rozpoczęcie papieskiego roku jubileuszowego w Rzymie.
F. K.

Opis obchodów 50-lecia kapłaństwa papieża Piusa XI.

50 Co się dzieje na wyspach Sołowieckich?
J. A.

Opis zsyłki dla więźniów Związku Radzieckiego.