Rycerz Niepokalanej - Luty 1928
RN 2/1928
34 Pod Twą obronę
Stanisław Żyżkowski

Wiersz

35 WALKA O BOGA
A. K.

W numerach marcowym i majowym ub. t. "Rycerza Niepokalanej" staraliśmy się naszkicować z lekka obraz osobliwej walki z Krzyżem Chrystusa. Pobudziły nas do tego konkretne, świeżo zaszłe wypadki. Dziś - możemy i poniekąd musimy już pisać o walce - z Bogiem. Bo znów do tego świeżo zaszłe wypadki nas przynaglają.

39 Idą gościńcem
Leopold Staff

Wiersz

40 Znów o Meksyku

Artykuł informujący o dalszych prześladowaniach kościoła w Meksyku.

44 Trzeźwy głos pastora o protestantyzmie

Berlińska "Germanja" otworzyła osobną rubrykę dla głosów o zjednoczeniu chrześcijaństwa. Zabierają w niej głos katoliccy teologowie; spotykamy się w niej także i z pastorami protestanckimi, i tak w numerze z dnia 9-go listopada pomieszczono dwa artykuły z kół protestanckich.

45 Akademja Maryjna we Lwowie
M. S.

Sprawozdanie z uroczystej akademji w dzień Niepokalanego Poczęcia N. M. P. na klerykacie OO. Franciszkanów we Lwowie.

47 Koronacja obrazu

Koronacja obrazu M. B. Nieustającej Pomocy we Lwowie.

49 W dzień niedzielny
Michał Sawicki