Rycerz Niepokalanej - Luty 1927
RN 2/1927
33 Niepokalana
St. Siemińska

Wiersz.

38 Co mówi Mickiewicz w "Dziadach" o czci Matki Najświętszej
A. K.

Wielki nasz poeta, chluba narodu polskiego, Adam Mickiewicz, był gorącym czcicielem Matki Bożej. Od lat dziecięcych, gdy cudem od utonięcia ocalał, aż po ostatnie chwile życia, gdy tak rzewne słowa Matki Najśw. kreślił, snuł się w życiu Wieszcza naszego nieprzerwany wieniec hołdów dla Marji.

39 Po sumie
J. A.

W niedzielę po sumie zebrali się parafjanie co najpoważniejsi w kaplicy różańcowej, jako im ks. Proboszcz z ambony przykazał i czekali, rychło przybędzie Jegomość. Skoro nadszedł, rozstąpił się lud, wchłonął pośród siebie i ogarnął swego duszpasterza - i toczyła się rozprawa o tem wszystkiem, co najważniejszego do omówienia było. Więc: o podparciu walącej się dzwonnicy, o nieuszanowaniu cmentarza, o spółkach rolniczych, herezjach nowoczesnych i t. p.

42 MODLITWA MACIEJOWEJ
Maria Czeska-Mączyńska

Przyszła Maciejowa raniuśko do kościoła, pusta była jeszcze nawa, babka jeno stara, kulejąca krzątała się, zamiatała, sypała mokre trociny na kamień posadzki i mruczała półgłośnie różaniec.

44 Czyn katolickiego pisarza
A. K.

Biskup katolicki z Northampton napiętnował jeden z utworów pisarza katolika Shane Leslie, jako zbyt przesycony namiętnością. W odpowiedzi na to Shane Leslie opublikował w pismach list następujący.

44 Prawo i wola
A. Mieszalski

Sonet.

45 Ciche umartwienie
P.

W czerwcu 1925 r., na jednej z ulic Dublina, umarł siedemdziesięcioletni robotnik u wejścia do kościoła Zbawiciela. Zwał się Mateusz Talbot. Pod jego odzieniem znaleziono wtłoczone w ciało pokutnicze narzędzia. Kim był ten tajemniczy człowiek?

46 Dwie mowy
N. N.

I Mussolini, i Caillaux przemawiali niedawno, równocześnie prawie na tematy religijne. Wyświetlali stosunek wiary do wiedzy i postępu ludzkości.

47 Na drodze ku Prawdzie
Dr Jerzy Bull

Z wyznań nawróconego.

50 Komunikat Najprzew. XX. Biskupów polskich

Po zjeździe w Warszawie wydali XX. Biskupi polscy komunikat, który musi nas głęboko zastanowić.

55 Pierwszy zgon w Wydawnictwie "Rycerza Niepokalanej"

Dnia 10. grudnia ub. r. wśród Oktawy uroczystości Niepokalanego Poczęcia N. M. P. opuścił grono nasze przez Niepokalaną wezwany pierwszy i najgorliwszy współpracownik Wydawnictwa Brat Albert Olszakowski, Franciszkanin.