Rycerz Niepokalanej - Luty 1952
RN 2/1952
33 Gromniczna
Franciszek Jotte

Wiersz.

35 Poselstwo niebieskie
O. Jan Rostworowski T.J.

Kiedy skończyła się już dzienna praca, zwykła była Panienka Najświętsza chronić się do małej izdebki, która była zarazem ubożuchnym Jej mieszkaniem. Chroniła się tam tylko po to, żeby się modlić.

38 Przez Niepokalaną do Jezusa
Wanda Łakowiczówna

Postawa Niepokalanej Matki w świątyni - jak i przez całe Jej życie - jest wzorem do odkalkowania na życie nasze. I pełnienie woli Bożej - ofiara - uwielbienie - miłość.

44 Jak O. Maksymilian patrzył na świat i ludzi?
Walenty Majdański

W Niepokalanowie jak w każdym klasztorze jest klauzura. To znaczy, że zakonnikom tylko z polecenia przełożonego wolno wychodzić poza klasztor...

46 Szczęście w rodzinie
Ida Kopecka

Szczęśliwą na ogół była rodzina Partyków. Pobrali się z miłości, mieli dwoje miłych, ładnych i dobrych dzieci, materialnie też powodziło im się nieźle. Niestety od pewnego czasu jakiś bezład zapanował...

47 Myśli
(T - sin)

Poezja.

48 Kościoły warszawskie

Dzieje naszych świątyń to dzieje samej Warszawy...

51 Odkrycie
M. de Kasterlenas

Ludwik wiedział, która z tych dwóch niewiast zasługuje bardziej na miłość człowieka, co zamierzał założyć ognisko chrześcijańskie...

53 Ostatnie Namaszczenie
S. M. Renata

Namaszczenie to - nazywa się "ostatnim" nie dlatego, aby być miało pieczęcią śmierci, ale dlatego, że jest trzecim i ostatnim, jakie otrzymuje chrześcijanin.

57 U Anieli wieczorkiem
A. A.

Gdy będę ceniła swą godność dziewczęcą, Matka Boża przyśle mi porządnego chłopca. Z Jej rąk chcę mieć męża. A poznam go po tym, że będzie wstrzemięźliwy, pracowity i pobożny. Za innego nie wyjdę. Wolę zostać starą panną, niż męczyć się z byle jakim, a może i podłym człowiekiem.

59 Fragmenty
Ancilla
62 Polskie Nadodrze
P.

Na zachodzie próbuje się w mowach różnych polityków czy na łamach niewybrednej prasy oddzielać jeszcze dziś w sztuczny sposób Ziemie Nadodrza od Polski...