Rycerz Niepokalanej - Luty 1950
RN 2/1950
33 Gromniczna
O. J. N.
36 Ofiarowanie
ks. Stanisław Tworkowski
38 Sens Jubileuszu

Już w Starym Testamencie obchodzono rok sobotni (co 7 lat) i rok jubileuszowy (co 49 lat). Prawodawcy żydowscy ustanowili je na pamiątkę wyzwolenia narodu z niewoli egipskiej. Wyzwolenie to było obrazem i figurą wielkiego wyzwolenia z niewoli grzechowej, jakiego dokonał Chrystus Zbawiciel.

40 Tęcza przymierza
Z. Jakimiak

Taką tęczą, która lśni nad dwoma tysiącami lat dziejów ludzkości, jest szczególnie i przede wszystkim Najświętsza Maryja Panna. W Niej miłość Boża odbiła się w sposób najczystszy, powodując najbardziej zachwycające i świeże barwy cnót. Woda Jej duszy była absolutnie czysta, zupełnie przeźroczysta, dzięki uwolnieniu od grzechu pierworodnego, i dlatego światło miłości Bożej przeszło przez Nią całkowicie i rozszczepiło się idealnie.

42 Co nam daje Pismo Św[ięte]
J. G.

Do lektury Pisma Św[iętego] zachęcają nas Papieże, wskazując na jej błogie owoce. Pius VI pisze: "Sprawiedliwa i zbawienna to myśl napominać ciągle wiernych do czytania Pisma Św[iętego]; tu jest obfite źródło, które winno być dostępne dla wszystkich, by zeń czerpali zdrową naukę i świętość obyczajów".

53 Dom duszy
P.

Jak więc urządzić dom duszy, żeby był godny katolika? - Odpowiednich, niezbędnych mebli i przedmiotów dostarczy nam świat i życie, a ustawi je gustownie i będzie ich używała nasza dobra wola.

55 Listy do Krystyny
Jan Rybałt
57 Klucz mądrości
Antoni Pług

Pokora, jako prawda, każe nam szanować godność własną i cudzą, człowieka i chrześcijanina. Nie przymierza ona własnej wartości do cudzej, ale wie, że każdy z nas jest przybranym dzieckiem Bożym i że przez łaskę staje się świątynią Ducha Świętego.

61 Pokusy
Stanisław Bednarek