Rycerz Niepokalanej - Luty 1939
RN 2/1939
33 ...idzie Matka...
Ryszard Karpowicz

Wiersz.

34 Pomagać nim dziecko na świat przyjdzie
Walenty Majdański

Oto dlaczego dziś są potrzebni nowi święci, co by chodzili od domu do domu i wypatrywali zepsutych rodziców po to, by ich nawracać. Oto czemu dziś są potrzebni nowi święci, co by szli do biednych rodziców, mających liczne dzieci, by im pomagać bezinteresownie, co by w opiekę wzięli matkę brzemienną: co by całe swe życie poświęcili opiece nad macierzyństwem.

42 Szlachetne piętno życia
Ks. Dr Jan Bączek
48 Pasterka z Massabielle
Fr. P.

Chwała Niepokalanej, jaka przepełnia każdy skrawek ziemi w Lourdes, każdy dom, każde serce mieszkańców, i pielgrzymów, licznie ciągnących do tronu miłosiernej Matki - to wynik posłannictwa św. Bernadetty.

50 Katolickie Uniwersytety Ludowe chronią wieś przed niewiarą
Fr. D.

Nie wszystkim zapewne wiadomo, ze na terenie naszej wsi prowadzą szeroką działalność katolickie uniwersytety ludowe. Ostatnio jeden z takich właśnie uniwersytetów został otwarty w Krzyżanowicach k. Bochni.