Rycerz Niepokalanej - Luty 1932
RN 2/1932
36 Na dzień Matki Boskiej Gromnicznej.
S. R.

Wzięła Marja oczyszczający obrzęd Mojżeszowego zakonu - Ta, co najczystsza i Niepokalana. I ofiarowała Swe Dziecię w świątyni - a dopełnienie tej ofiary spełni za lat 33 na ołtarzu... Golgoty.

39 Hołd Ci, misyj Papieżu!
A. Pęciński

Wiersz.

39 Promień Cudownego Medalika.
S.

Dnia 8-go listopada ub. r. zmarł w Krakowie w 59 r. życia, po długich cierpieniach, adwokat dr. Zygmunt Marek, człowiek o wybitnych zdolnościach, znany szeroko ze swej 40-letniej działalności Publicznej.

40 Na 10-lecie Ojca św. Piusa XI

Dnia 8 lutego ub. r., na uroczystej Akademji ku czci Ojca św. Piusa XI, wygłosił w Poznaniu J. Em. Ks. Kardynał Prymas Hlond przemówienie.

42 Na Gromniczną
Maria Głaszczkówna

Wiersz.

42 Katolicy, na szańce!

Projekt prawa małżeńskiego, ułożony przez Komisję Kodyfikacyjną, dopuszcza rozwody i przyjmuje "małżeństwa na próbę". Jest to zbrodnicze targnięcie się przeciw Bożemu ustanowieniu.

46 O Matko Gromniczna!
Michał Maryan
46 Bł. Bernadetta po objawieniach
R. G.

11 lutego obchodzimy pamiątkę pierwszego zjawienia się Niepokalanej w Lourdes w tym samym dniu roku 1858. Po tem pierwszem zjawieniu nastąpiło jeszcze siedemnaście innych w krótkich odstępach czasu, a niekiedy dzień po dniu.

49 Wielkiego Ojca Wielki Syn
J. N.

Pracując w Padwie św. Antoni, nie mógł zapominać o ciążącym nań obowiązku prowincjalskim. Więc też kilkakrotnie musiał opuszczać to miasto na dłuższy czas.

51 Z Japonji

Wskutek nawału pracy, jaką mają nasi bracia w Niepokalanowie japońskim, nie zawsze mogą obszerniejszy list do nas napisać; jednak tym razem niespodziewanie dosyć obszerny nadszedł.