Rycerz Niepokalanej - Listopad 1929
RN 11/1929
322 Módl się za nami
J. Kapuściński

Wiersz.

322 Do uważnego odczytania

Przemówienie Prymasa Polski o położeniu Kościoła Katolickiego w Polsce na X. Zjeździe Katolickim w Poznaniu.

327 Któżby śmiał przypuścić?
M. K.

Któżby przypuścić śmiał, że Ty, o Boże Nieskończony, Wieczny, umiłowałeś mnie od wieków i więcej niż od wieków, bo odkąd jesteś Bogiem - więc mnie miłowałeś i miłujesz zawsze?...

329 W odwiedzinach u Proboszcza na Kamionku
A. K.

Na Kamionku, w praskiej dzielnicy Warszawy, wznosi się świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej. Trzy pobudki skłaniały mnie, by na to miejsce zaglądnąć: sprężystość, z jaką dzieło się dokonuje, tytuł kościoła wielce pociągający i sama osoba kierującego wszystkiem kapłana: ks. kan. Garncarek bowiem, obecny proboszcz na Kamionku, był do niedawna proboszczem i dziekanem w Sochaczewie - Niepokalanów tedy nie jest mu obcy.

333 Dokładniejsze wiadomości dotyczące cudownego uzdrowienia na Jasnej Górze.

W wigilię Wniebowzięcia N. Marji Panny na Jasnej Górze, został cudownie uleczony 53-letni Michał Bartosiak z Gostynina, o czem pisaliśmy w poprzednim numerze "Rycerza".

334 Co piszą o Cudownym Medaliku młodzi.

List uczniów szoły powszechnej w Piaskach dotyczacy działalności Rycerstwa Niepokalanej.

336 List św. Stanisława Kostki do Ojca

Czemuż mój drogi Ojcze, tak martwisz się, że Bóg powołał mię do Towarzystwa Jezusowego? I owszem, cieszyć-byś się raczej powinien, bo wszakże i sam, mając syna na dworze niebieskiego Króla, współuczestniczysz w tej łasce, a to bez żadnych trudów, bez najmniejszych kosztów.

337 Dusza żołnierza na sądzie Bożym czyli dobroć i moc Niepokalanej

Pomiędzy nielicznemi objawieniami prywatnemi, które Kościół św. katolicki gruntownie zbadał i wierzyć w nie pozwala, znajdują się objawienia królowej szwedzkiej św. Brygidy, żyjącej jeszcze w XIV wieku.

341 Jak mieszka i jak pracuje Ojciec św. Pius XI

Już w numerze marcowym "Rycerza Niepokalanej" umieszczony był opis zajęć obecnego Papieża - teraz możemy podać jeszcze inne szczegóły. Z zaciekawieniem odczytają to czytelnicy, bo przecie dobre dzieci rade zawsze o swym dobrym ojcu jak najwięcej wiedzieć.