Rycerz Niepokalanej - Listopad 1928
RN 11/1928
322 Objawienie "Cudownego Medalika"
A. K.

W miesiącu listopadzie przypada rocznica objawienia medalika, który dla licznych łask, jakie przez niego się dzieją, nosi miano: "cudowny".

325 Wspomnienia z Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie

Pismo Ks. Kard. Kakowskiep do Ks. Biskupa Rubiny w przededniu Kongresu.

331 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Sidney
S. N.

Równocześnie z naszym Kongresem Eucharystycznym w Częstochowie, bo w dniach od 5 do 9 września, odbył się w dalekiej, za oceanami leżącej Australji, Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w mieście Sidney.

332 Rekolekcje i narady Ks. Ks. Biskupów w Gnieźnie.

Biskupi Polski w liczbie 37 odbyli w Gnieźnie w dniach od 13-go do 19-go września zjazd, poprzedzony rekolekcjami, którym przewodniczył O. Bernard Łubieński ze zgromadzenia OO. Redemptorystów.

334 Jak wygląda życie pod opieką Niepokalanej

List czytelnika z podzxiękowaniem za łaski otrzymane od Niepokalanej.

347 Co słychać w Niepokalanowie?

Wiadomości na temat rozwoju Niepokalanowa.