Rycerz Niepokalanej - Listopad 1926
RN 11/1926
321 Gdy ziemskich złud
Ks. Mateusz Jeż

Wiersz.

322 Listopad
A. K.

Miesiąc listopad, choć zaraz w pierwszym dniu swoim wybucha radością wielką, bo Wszystkich Świętych tłumnie Jezusa i Marję w Niebie otaczających nam przedstawia - jednak w całości swojej jest miesiącem cichego smutku i żałoby.

324 Do Matki...

Wrażenia z pielgrzymki do Częstochowy.

327 Tylko westchnęła
Frater

Z cyklu: "Marja Matka łask wielkich".

330 Ostrzeżenie przed sekciarzami
M. O.

Od pewnego czasu roznoszą po wioskach i miastach różni polscy kolporterzy i kolporterki przeróżne broszurki polskie w formie kalendarzy i zbierają zato dobrowolne datki "na misje".

331 Mocno i jasno

Znany literat p. Adam Grzymała Siedlecki tak pisze o próbach stworzenia u nas "kościoła narodowego".

332 List kapłana, co się opamiętał
Ks. Bohdan Jagodziński

Ks. Jagodziński Bohdan, były duchowny t. zw. kościoła narodowego w Bażanówce powiatu sanockiego, opuścił sektę i powrócił na łono kościoła katolickiego. Wyjeżdżając z Bażanówki, nadesłał listem poleconym na ręce ks. Boczara, proboszcza w Jaćmierzu, odezwę pożegnalną do swych dawniejszych parafjan w Bażanówce i Posadzie Jaćmierskiej, której wierny odpis zamieszczamy.

334 Wpływ cichej cnoty
A. M.

Wzięłam do czytania "Rycerza Niepokalanej" i tak mnie pismo to rozrzewniło, że postanowiłam sobie podać w nim kilka chwil z mojego życia.

336 Stan Kościoła katolickiego w Rosji

W bolszewickiej Rosji mieszka około 1,600,000 katolików, po większej części Polaków lub Niemców. Stan Kościoła katolickiego bardzo smutny: niema ani jednego biskupa, ani jednej katolickiej gazety w kraju.

337 Cud stwierdzony przez naukę

Francuska prasa dopiero teraz, po wszechstronnem zbadaniu sprawy, donosi o niezwykłym wypadku uleczenia, które się rok temu dokonało w czasie narodowej pielgrzymki francuskiej w Lourdes.

338 Drobiazg
A. K.

W dziennikach, spotykamy niejednokrotnie wiadomości, które niekiedy małoznaczące, jednak wiele dają do myślenia