Rycerz Niepokalanej - Listopad 1946
RN 11/1946
285 Dokąd idziemy?
Rycerz Niepokalanej

Kto głębiej patrzy na dzieje świata, wie, że prawdziwy pokój nie jest rzeczą łatwą i tanią, zwłaszcza w wieku atomowym. Tworzą go nie tylko wybrane jednostki, ale całe narody, owszem sam Bóg musi się tu wmieszać.

287 Gdy to życie przeminie
w. j.

Codzienne objawy życia niosą na sobie znamię prawdy tych słów. Liczne niedomagania i słabości, jakim podlega człowiek, ciągle powtarzają mu jak refren prawdziwe słowa poety: "śmierć wszystko zmiecie".

289 Odpocznienie, ukojenie, przebaczenie daj im Panie na wieki
Ks. S.

Ty, Który dzierżysz w swym ręku losy ludzi, krajów i narodów, Któryś jest Dawcą żywota i Śmierci, okaż Swą łaskę duszom Braci naszych, co na przestrzeni wieków wiernie służąc Polsce, we walkach na morzu, lądzie i powietrzu, życie swe za Nią i dla Niej oddali.

292 Głos Biskupów o sytuacji w Polsce

Stosunki moralne w Kraju napełniają nadal Episkopat troską. Naród skołatany trudnościami życia społecznego i gospodarczego jest w dalszym ciągu ogarnięty niepokojem i boleśnie przeżywa skutki wewnętrznego rozbicia.

293 Papież - miłosiernym samarytaninem
J. D.

Tak jak podczas wojny tak i obecnie, tylko z większymi sukcesami, Watykan prowadzi akcję charytatywną dla głodującej ludności świata.

294 Naród z Maryją - Maryja z narodem

Już łączą nas z Matką Jezusową szczególniejsze węzły. Myśmy Ją ogłosili Władczynią tej naszej polskiej Ojczyzny. Tylekroć ponawialiśmy na przestrzeni dziejów nasze hołdy poddańcze, tyle razy dzień w dzień z ust i serc polskich płynie błagalna ku niebu modlitwa: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami".

297 Nad polską ziemią
Wanda Łakowiczówna

Wiersz.

298 Echo ślubowań Jasnogórskich

Polska przeżyła niezapomnianą chwilę. Po całym kraju roznieśli pielgrzymi radosną wieść o ślubach maryjnych, a echa tego historycznego wydarzenia wywołały wielkie wrażenie zagranicą.

299 W służbie Niepokalanej
O. Bernard od Matki Bożej
301 Opieka św. Stanisława Kostki nad Polską

Mowa papieża Piusa XII do Polaków z 15.12.1944 r.

302 Kodeks młodego rycerza
Leon Brodowski
303 W Ameryce życie!
Walenty Majdański