Rycerz Niepokalanej - Listopad 1932
RN 11/1932
322 Jak padające liście...

Wiatr pędzi ołowiane chmury, skubie rdzawe listki z drzew i rzuca bezceremonialnie na wysypane żwirem aleje cmentarne. Lecz i groby niemi zaściela. A biedne liście, oderwane od gałązek, na których wyrosły, tułają się po załomach pomników i na ramiona krzyżów padają, zawodząc żałosnym szelestem.

324 Idą dusze
Leokadia Łukasiewiczówna

Wiersz.

324 Rekolekcje zamknięte

4 września odbył się w Katowicach 3 dzień rekolekcyjny, w którym wziął udział Nuncjusz Apostolski i liczny zastęp Duchowieństwa, przedstawicieli władz i rzesze wiernych. - Ojciec św. wydał encyklikę o rekolekcjach zamkniętych.

328 Marja w Świątyni
Ż. Św.

Święto Ofiarowania Matki Najświętszej jest pamiątką chwili, w której Marja, wybrana od wieków za Matkę Syna Bożego, opuściwszy dom rodzicielski, ofiarowała się Panu Bogu na wyłączną Jego służbę w świątyni.

330 Z hołdem Jezusowi Eucharystycznemu na Zieloną Wyspę
J. N.

Na dworcu w Kolonji wikarjusz generalny oraz Ks. proboszcz, Niemiec, sprawujący duszpasterstwo nad Polakami i umiejący dobrze po polsku, oraz konsul Rzeczypospolitej Polskiej witają J. Em. Ks. Prymasa i Księży Biskupów. Potem gromadą udajemy się do katedry, znajdującej się zaraz przed dworcem kolejowym.

334 Dobroć Matki Najświętszej
J. K.

Nie miałam jeszcze 18 - tu lat, gdy stałam się wolnomyślicielką. Wszystko, czego mnie Kościół św. i matka moja nauczyła, legło w gruzach, mimo, iż w dzieciństwie byłam bardzo gorliwą.

335 Krwawa prasa

Pod powyższym tytułem "La France Catholique" występuje niezwykle ostro przeciwko pewnemu gatunkowi prasy, żyjącej z opisu wszelkich brudów i zbrodni. Autor artykułu, p. Benard występuje z całym szeregiem słusznych uwag o niezdrowej sensacji, która obudzą w człowieku najgorsze instynkty i czyni zeń nieraz dziką bestję.

336 Niepokalanów i "Rycerz Niepokalanej" w Indjach
O. Maksymilian Kolbe OFMConv

Wyjątki z listów O. Maksymiljana z podróży do Indyj w sprawie założenia tam Niepokalanowa i "Rycerza Niepokalanej" indyjskiego.